RNC GROUP

RNC GROUP

บริษัท รวมนครก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด
  • 21/139 ซ.ลาดพร้าว15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  • งานภาคสนาม
  • 11-50 employees

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการก่อสร้างอาคารสูงมานานกว่า 40 ปี