GROW NATURE CO., LTD

GROW NATURE CO., LTD

บริษัท โกรว์ เนเจอร์ จำกัด
  • 399/82 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • การขาย
  • 1-10 employees
  • 098-8856889
  • artit_hr@2amconnection.com

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โกรว์ เนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารชาวไทย ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม Petrochemical  Paint Plastics and Asphalt products โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าจากผู้ผลิตระดับโลก โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ตำแหน่งที่เปิดรับ