Nantawan Management Co.,Ltd.

Nantawan Management Co.,Ltd.

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  • 161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • การบริการ
  • 501-1,000 employees

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหารอาคารสูง (ระบบวิศวกรรม) เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการอาคาร งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2015