Terms and Conditions

อัพเดทล่าสุด 09/01/2018

เว็บไซต์ engineerjob.co (ในที่นี้จะใช้คำนิยามว่า “เรา” “เว็บไซต์” “เว็บไซต์เรา” “บริษัท” “engineerjob.co”) จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการให้ผู้ที่ต้องการหางาน (ในที่นี้จะใช้คำนิยามว่า “ผู้หางาน” “ผู้สมัคร”) ได้เข้ามาค้นหาตำแหน่งงานว่าง ที่ได้ลงประกาศงาน หรือลงโฆษณาโดยบริษัท องค์กร และผู้ประกอบการต่างๆ (ในที่นี้จะใช้คำนิยามว่า “ผู้ประกอบการ”)  ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งทั้งผู้ประกอบการ ผู้หางาน รวมถึงผู้ที่ได้เข้าชมเว็บไซต์เราด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือว่าเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์เรา (ในที่นี้จะใช้คำนิยามว่า “ผู้ใช้” “ท่าน”) การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการค้นหางาน ส่งเอกสารสมัครงาน สร้างโปรไฟล์งาน ลงประกาศงาน  และลงโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ผ่านช่องทางไหมก็ตาม ถือว่าท่านได้ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงนี้เพื่อความเรียบร้อยและเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย

หากท่านไม่ยินยอมในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าเข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ เข้าชม ดาวน์โหลด ลงทะเบียน หรือใช้บริการต่างๆ ที่ทางเราได้นำเสนอเสนอผ่านทางเว็บไซต์ การที่ท่านเข้ามาชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว ซึ่งมาตราการด้านข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ผู้ใช้อ่านทบทวนข้อตกลง และนโยบายต่างๆของเว็บไซต์เป็นประจำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข้ข้อตกลงทั้งหมดนั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

ข้อตกลงสำหรับเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์

เว็บไซต์ engineerjob.co รวมถึงซอฟต์แวร์ กราฟฟิค รูปภาพและไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการในทุกๆส่วนบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท เพซี่ มีเดีย จำกัด ห้ามมิให้นำไปตัดลอก หรือดัดแปลงเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับการอณุญาตจากทางเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับบทความต่างๆ ที่ทางเราได้จัดทำขึ้นมานั้น ผู้ใช้สามารถนำไปเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอณุญาตจากทางเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่ที่มาของบทความนั้นๆ พร้อมระบุที่มาของบทความให้ชัดเจน และลิ้งค์เชื่อมต่อมายังหน้าบนความบนเว็บไซต์เรา มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์

ผู้ใช้งาน และการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ท่านได้นำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์เราด้วยตัวของท่านเอง หรือยินยอมให้ทางเราเป็นผู้จัดทำเนื้อหานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อมูลต่างๆ อัพโหลดไฟล์ หรือรูปภาพต่างๆ ถือว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่าเนื้อหาเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นความจริง พร้อมที่จะทำการเผยเพร่บนเว็บไซต์ หรือบนช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เรามิได้มีหน้าที่ในการรับรองข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านของผู้หางาน และผู้ประกอบการ ทางเราจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าข้อมูลที่ท่านต้องระบุบนเว็บไซ์นั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และสามารถให้ทางเราเปิดเผยได้

ข้อห้าม และข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องยอมรับ

  • ทางเราไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำการเผยแพร่ข้อมูล หรืออัพโหลดไฟล์ต่างๆ บนเว็บไซต์เป็นอันขาด เนื้อหาและข้อมูลที่ท่านอัพโหลดนั้นต้องไม่ผิดต่อกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ ห้ามใส่เนื้อหา หรืออัพโหลดไฟล์ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การเมือง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ข่มขู่ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3 เด็ดขาด เพราะความผิดทั้งหมดจะตกอยู่ที่ท่านแต่เพียงผู้เดียว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • ห้ามมิให้แอบอ้างเป็นตัวแทนบุคคล หรือองกรณ์ต่างๆ รวมถึงห้ามแพร่ไวรัส เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นภัยอันตราย
  • ห้ามใช้หรือพยายามใช้ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ตัวแทน อุปกรณ์กลไกอื่นๆ รวมทั้งบราวเซอร์ สไปเดอร์ โรบอท อวตาร์ โปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ หรืออื่นๆที่มีความหมายไปในทางเดียวกับที่กล่าว เพื่อทำการค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากการค้นหาที่ได้จัดไว้ให้บนเว็บไซต์
  • ห้ามเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ในส่วนที่ท่านไม่ได้รับอณุญาต
  • ทางเรามีสิทธิลบ และระงับข้อมูลผู้ใช้งานที่ละเมิดข้อตกลงที่ได้กล่าวไว้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือสิ่งที่ท่านทำผิดไปจากข้อตกลงทั้งสิ้น ท่านยอมรับที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดข้อตกลงของเว็บไซต์ และผิดต่อกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ใช้ทุกคนจำเป็นต้องเก็บรักษารหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลในการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ด้วยตัวของท่านเอง และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆภายใต้บัญชีของท่าน ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่คนอื่น หากท่านทราบว่ามีการใช้รหัสผ่านของท่านโดยมิได้รับอณุญาตโปรดแจ้งเราโดยทันที ท่านควรออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ด้วยตัวของท่านเองบนเว็บไซต์ของเรา

การดูแลเว็บไซต์  และซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมถึงการบริการลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่เราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการเข้าใจผิดในด้านการบริการ หรือ กรณีที่ไม่สามารถเข้ามายังเว็บไซต์ได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม

ข้อตกลงในการลงทะเบียน

ในขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านจำเป็นต้องสร้างชื่อบัญชี และต้องให้ข้อมูลบางส่วนกับเรา เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการทำงาน และอื่นๆ อีก ข้อมูลเหล่านี้จะมีการนำไปใช้โดยอ้างอิงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งข้อมูลของท่าน ทางเรา บุคคลที่สาม จะใช้เพื่อนำเสนอประเภทสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ท่านได้ระบุไว้ ทางบริษัทเรามิได้เป็นตัวกลางในการยืนยัน และรับรองบริการ หรือผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สาม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามคือผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว หากท่านต้องการล้างบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลต่างๆของท่านจะถูกลบออกไปจากระบบทันทีที่เราได้รับการแจ้ง บางทีอาจมีบุคคลที่สาม หรือผู้ประกอบการเก็บสำเนาข้อมูลของท่านไว้ก็เป็นได้ ซึ่งท่านได้ยอมรับในการเผยแพร่ข้อมูลแล้วในข้อตกลงนี้

ข้อตกลงเรื่องโลโก้เว็บไซต์ และลิ้งค์

ไม่อณุญาตให้นำโลโก้ของเว็บไซต์ engineerjob.co ไปจัดทำเป็นสินค้าประเภทต่างๆ และอ้างอิงถึงเนื้อหา หรือบทความที่มิได้มาจากเว็บไซต์ของเราเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากทางเว็บไซต์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หากมีการนำไปอ้างอิงบทความบนที่จัดทำโดยเว็บไซต์ของเรา ท่านจำเป็นต้องใส่ลิ้งค์มายังหน้าบทความนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการขอเป็นลายลักษณ์อักษร

การใส่ลิ้งค์มายังหน้าเว็บไซต์ engineerjob.co สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน แต่หากท่านหรือบุคลที่สามนำใช้ในการอ้างอิงบทความ หรือเนื้อหา ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้านแต่เพียงผู้เดียว เพื่อความเข้าใจตรงกับของทั้งสองฝ่าย เราแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนการกระทำดังกล่าวได้ที่ support@engineerjob.co โดยส่ง url ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการทำการลิ้งค์มาให้เรา เนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดศีลธรรม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท การเมือง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการลิ้งค์นี้ไม้ไดเหมายความว่า engineerjob.co ได้สนับสนุน หรือรับรองกับเนื้อหานั้นๆ หากท่านพบว่ามีการลิ้งค์เว็บไซต์เราบนเนื้อหา หรือหน้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ support@engineerjob.co

ข้อตกลงในการเชื่อมต่อไปเว็บไซต์อื่นๆ

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จากเว็บไซต์เรา ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาประเภทใดก็ตาม มีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ซึ่งทางเราไม่รับรองเนื้อหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดหลังจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นั้นๆ ท่านยินดียอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเอง หากท่านเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมท่านสามารถแจ้งเราได้ทันที

ความรับผิดชอบและค่าเสียหาย

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และแสดงตามสภาพที่เป็นไปในระยะเวลานั้นๆ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ทางเราปฏิเสธการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ถึงแม้ทางเราได้พยายามที่จะใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์สมบูรณ์ที่สุด แต่เราก็ไม่สามารถรับรองว่าเนื้อหาเหล่านั้นไม่มีข้อผิดพลาด อีกทั้งทางเราไม่รับรองว่าการใช้งานเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการแทรกแซง หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูล เซอร์เวอร์ของเว็บไซต์และเนื้อหาดังกล่าวจะไม่มีไวรัสหรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นอันตราย

บริษัทเรา พนักงานทุกตำแหน่ง รวมถึงกรรมการ จะไม่รับผิดชอบการจ้างงานระหว่างสมาชิคที่เป็นผู้หางาน และผู้ประกอบการ เรามีหน้าที่เพียงเปิดโอกาศให้ผู้ที่ต้องการหางานและผู้ประกอบการณ์ที่ต้องการจ้างงานมาเจอกัน และตกลงสำหรับการจ้างงานด้วยตัวของท่านเอง

เราไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ผู้หางานได้กรอกไว้นั้นเป็นความเท็จ ท่านจำเป็นต้องทำการตรวจสอบด้วยตัวของท่านเองและยินดีที่จะรับความเสี่ยงนี้ไว้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสินจากเรา หากข้อมูลนั้นฝ่าฝืนข้อตกลง หรือกฎหมาย เจ้าของบัญชีนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านโฆษณาทุกประเภทบนเว็บไซต์เรา

บริษัทเราจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือข้อกำหนดที่ท่านได้รับรู้อยู่แล้ว รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการสุญเสียในด้านอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ได้มีการเชื่อมโยงกัน การสูญเสียรายได้ หรือผลกำไร การแทรกเซงการใช้งาน หรือการสูญเสียโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการที่บริษัทเรามีการดำเนินการทางกฎหมายเกิดขึ้น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดี

หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างผู้หางานกับผู้ประกอบการ หรือ ผู้ใช้กับบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์อื่นๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตามที่ได้กล่วงไว้ในข้อตกลงข้างต้น

การรับประกัน

ทางเราไม่อาจรับประกันได้ว่าประวัติงาน หรือเรซูเมของท่านจะได้รับการเข้าชมจำนวนเท่าไหร่ หรือจะได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการขนาดไหน ในทางเดียวกัน เราไม่รับประกันว่าประกาศงานที่ผู้ประกอบการได้ลงบนเว็บไซต์เรานั้นจะมีจำนวนเรซูเม่ที่ส่งไปจำนวนเท่าไหร่ หรือจะมีการเปิดเข้าไปอ่านรายละเอียดงานเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรฐกิจ หรือความต้องการของตลาดงาน ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เราแนะนำให้ท่านเข้ามาอ่าน และทำความเข้าใจในเนื้อหาข้อกำหนด และนโยบายของเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นประจำ เพราะเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อกำหนดต่างๆ หยุดการใช้เว็บไซต์ชั่วคราวไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านได้ยินยอมและเข้าใจในข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว รวมถึงยอมรับแล้วว่าทางเราจะไม่จ่ายค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง หยุดการใช้เว็บไซต์ หรือยกเลิกบริการ

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ท่านสามารถสอบถามโดยส่งอีเมลมาได้ที่ support@engineerjob.co