A.S.T.Clean Label Co.,ltd

A.S.T.Clean Label Co.,ltd

บริษัท เอ.เอส.ที. คลีนเลเบิ้ล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ.เอส.ที.คลีนเลเบิ้ล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ก่อตั้งบริษัทมานานกว่า 10 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001 อีกทั้งบริษัทยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

ตำแหน่งที่เปิดรับ