Bangkok Starch Industrial.Co.,LTD

Bangkok Starch Industrial.Co.,LTD

บริษัท กรุงเทพสตาชอินดัสเทเรี่ยล จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทเรี่ยว เป็นโรงงานผลิตแป้งข้าวเจ้า,ข้าวเหนียวและแป้งมันโมดิฟาย ที่ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี เรามีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดอย่าง BRC ที่ทำให้ลูกค้าทั่วโลกหมั่นใจและค้าขายกันอย่างยาวนานตลอดมา

บริษัทมีความใส่ใจด้านเทคโนโลยี่ใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงอยากชักชวนวิศวกรรุ่นใหม่หรือผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมมาเป็นเป็นครอบครัวเดียวกับเราและช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ตำแหน่งที่เปิดรับ