Beger Co., Ltd.

Beger Co., Ltd.

บริษัท เบเยอร์ จำกัด
  • 90,92 ถนน บรรทัดทอง Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok, Thailand

เกี่ยวกับบริษัท

กว่าครึ่งศตวรรษที่บริษัทสีของคนไทย ภายใต้แบรนด์ “สีเบเยอร์” จากจุดเริ่มต้นในปี 2504 ที่ดำเนินธุรกิจจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ยูนีเทน B-52 สู่สีทาอาคาร ภายใต้สโลแกน “ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลกรักคุณ” ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมสีอย่างมีคุณภาพ ผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลกไว้ด้วยกันในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทย และคืนกำไรให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง

เส้นทางสู่ความสำเร็จของบริษัทสีคนไทยที่ครองใจผู้บริโภคด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจของเบเยอร์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในวันนี้ เรายังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Eco-Wellness Innovation” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งานส่งผลให้ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสีเบเยอร์มีความโดดเด่น แตกต่าง อย่างยั่งยืน ผ่านผลิตภัณฑ์หลักของเบเยอร์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน