CHAROENPORNPAT CO., LTD.

CHAROENPORNPAT CO., LTD.

บริษัท เจริญพรภัทร จำกัด
  • 406 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • ก่อสร้าง / โยธา
  • 11-50 employees
  • 0953082632
  • co_cpp_hr@hotmail.com

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เจริญพรภัทร จำกัด
ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้บริษัทฯ มีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท