Invention center

Invention center

Invention center

เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจ MLC ที่ทำการตลาดในลักษณะซื้อ-ขายและแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำการตลาดโดยจะมีโค้ชที่มีมืออาชีพทำการเปิดสอนเกี่ยวกับระบบออนไลน์ อาทิ การยิงแอด การโฆษณา การโปรโมทสินค้า ฯลฯ บริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปีการทำธุรกิจในรูปแบบของ E-commerce เพื่อให้เข้ากับยุค 4.0 และให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงแผนการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจค้าขายรวมถึงสินค้าหลายประเภทที่ทำให้ลูกค้าทุกท่านได้มีกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นและดำเนินธุรกิจต่อได้ง่าย โดยมีผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการกับตัวธุรกิจ MLCของทางบริษัทรวมถึงได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือจากต่างประเทศทั่วเอเชีย