KPT Corporation (Thailand) Co., Ltd.

KPT Corporation (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 128 อาคารเกียรติประดิษฐ์ ถนนเพชรเกษม 102/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
  • การขาย
  • 1-10 employees

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยทีมงานวิศวกร เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า เคมี และเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนั้นเรายังส่งสินค้าออกไปยังประเทศอาเซียน คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม ๚ล๚ ผู้บริหารของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านเคมี เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ กฎหมาย สุขภาพ และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พลาสติก เซรามิก กระดาษ เป็นต้น สินค้าของเราได้รับการรับรองจากระบบ ISO โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคมี ช่างเทคนิค สามารถให้คำปรึกษาเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านมีคุณภาพที่สุด