Life’s Moving Co. Ltd.

Life’s Moving Co. Ltd.

บริษัท ไลฟ์ มูฟฟวิ่ง จำกัด
  • 8/2 ซอย วัดบำเพ็ญเหนือ แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • งานด้านคุณภาพ (QA/QC)
  • 51-100 employees

เกี่ยวกับบริษัท

เรา บริษัท ไอเดียคิวบ์ จำกัด และบริษัท ไลฟ์มูฟวิ่ง จำกัด กำลังเฟ้นหาทีมงาน ที่จะมาร่วมขยายงานของบริษัทร่วมกัน นโยบายจะมีการขยายงานไปในหลายทิศทางดังนี้

· ขยายฐานลูกค้าเดิม และ เพิ่มลูกค้าใหม่ : ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ในประเทศและต่างประเทศ

· พัฒนาสินค้า เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น

· พัฒนา brand ของทางบริษัทให้แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งยิ่งขึ้น

· ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทางบริษัทเน้นสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ และ บวกกับทีมงานที่มีฝีมือและประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วตลอดมา

· เริ่มธุรกิจปี 2557 และมีการเติบโต มากกว่า 30% ทุกๆปี

· มีการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี

· เป็นทั้งเจ้าของ brand และ ผู้นำเข้า brand เพียงผู้เดียว กว่า 8 brand

· ช่องทางการจำหน่ายกว่า 250 แห่ง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ