Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายเล็กๆ สัญชาติไทย ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คน จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ชนิด แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริงใจการดำเนินธุรกิจ นายห้างสิทธิผล โพธิวรคุณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท สหกันยง จำกัด ได้นำพาให้กิจการของบริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยมา จนทำให้ชื่อของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เริ่มเป็นที่รู้จักและต้องการมากยิ่งขึ้นและในปี พ.ศ. 2514 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงเจตนารมณ์ ร่วมทุนกับบริษัท สหกันยง จำกัด เพื่อความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา ซึ่งในปัจจุบัน คือ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (MKY) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค