R.N.C.(Thailand) Co.,Ltd.

R.N.C.(Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท รวมนครก่อสร้าง(ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการก่อสร้างอาคารสูงมานานกว่า 40 ปี