Rexxam (Thailand) Co., Ltd.

Rexxam (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
  • 77 Moo 11 Phuttamonton 5 Road, Raikhing, Sampran, Nakronpratom 73210

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เรกซ์แซม จำกัด มีบริษัทแม่ที่ดำเนินกิจการในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.1960 มีโรงงานผลิต 8 สาขา และได้มีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน 4 สาขา สาธารณรัฐเช็ก 1 สาขา ไอซ์แลนด์ เป็นต้น โดยสาขาในประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และในปี ค.ศ. 2015 ได้ขยายกิจการโดยได้ก่อตั้งโรงงานผลิตที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้การรับรองมาตรฐาน ISO : 9001

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตแผ่นวงจรควบคุม ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น เป็นต้น