Richie Houses Co.,Ltd.

Richie Houses Co.,Ltd.

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
  • บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • ก่อสร้าง / โยธา
  • 51-100 employees

เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจออกแบบก่อสร้างและตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง แบบครบวงจร ด้วยระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001:2015