Sammakorn Public Company Limited

Sammakorn Public Company Limited

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
  • 86 อาคารศูนย์การค้าเพียวเพลสรามคำแหง ชั้น 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์มากกว่า 45 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า  “เราไม่เพียงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม” ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10 โครงการ และศูนย์การค้าฯ  3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล