SDPI Industry Co., Ltd.

SDPI Industry Co., Ltd.

บริษัท เอสดีพีไออินดัสตรี้ จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

ในปัจจุบัน บริษัท เอสดีพีไออินดัสตรี้ จำกัด ผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงคุณภาพสูงจำนวนมากในโครงการใหญ่ๆของการรถไฟแห่งประเทศไทย และเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงอื่นๆ อาทิ รางระบายน้ำสำเร็จรูป, บ่อพักสำเร็จรูป, ท่อคอนกรีต คสล.,  แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เเละเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดเเรง เเละตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เพราะมีการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย ร่วมกับแรงงานที่มีฝีมือ พร้อมกับการคัดสรรวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน และทดสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า