Sunny Valves and Intertrade Corp., Ltd.

Sunny Valves and Intertrade Corp., Ltd.

บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซันนี่วาล์วแอนอินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2532 ด้วย วิสัยทัศน์ที่เล็งเห็น การเจริญเติบโตของ
การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของสินค้า และยังเป็นทดแทนการใช้แรงงานคน
ในการควบคุมของไหลที่ใช้ในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่งโดยทางท่อ และการจัดเก็บ
ของไหลเข้าแท๊งค์ฟาร์มซึ่งสามารถทำ การควบคุม อัตราการไหล อุณหภูมิ แรงดันปริมาณ ระดับของของไหล
เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิต และ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก
เรามีพาร์ทเนอร์ เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าระดับโลก ที่มีนวัตกรรม มาตราฐานการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่
ยอดเยี่ยม และเป็นบริษัทชั้นนำ ของโลก ผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถช่วยเพิ่มผลกำไร และลดปัญหาด้านการผลิต
ให้แก่ลูกค้าของเราผ่านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของเรา​