T.S.K. Engineering Co., Ltd.

T.S.K. Engineering Co., Ltd.

บริษัท ที.เอส.เค. เอนจิเนียริ่ง จำกัด
  • 081-9114390
  • chontida@tskengineering.co.th

เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งปี 2525 แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ
1. ผู้ออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครืองจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
2. รับเหมาก่อสร้าง อาคาร โรงงาน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เราต้องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยใจ