Thai Nippon Road Co., Ltd.

Thai Nippon Road Co., Ltd.

บริษัท ไทย นิปปอน การโยธา จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

The Nippon Road เป็นที่รู้จักในฐานะของบริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 80 ปี โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินกิจการทางด้าน Infra-Structure เท่านั้น ยังพัฒนาทักษะด้านการก่อสร้างด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ทั้งงาน F1 Circuit, Vehicle Proving Ground, Motorcycle Training Center, Tennis Course, Golf Course โดยบริษัทคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำการตรวจสอบและวัดผลอย่างเข้มงวด ก่อนส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

บริษัทฯ มีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่หลากหลาย โดยออกแบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปจากลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย โดยเราหวังและตั้งใจที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีของเรามายังประเทศไทย