Thai Redcross Society

Thai Redcross Society

สภากาชาดไทย

เกี่ยวกับบริษัท

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน
ผู้ที่สนใจสมัครงานนั้น สามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ของเว็บสมัครงาน สภากาชาดไทย ได้ โดยผ่านลิ้งค์
http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php