VISAWAKORNPHON CO.,LTD.

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วิศวกรพล จำกัด เป็นบริษัทให้บริการงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ควบคุมบริหารงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร คอมมูนิตี้มอลล์ คอนโดมิเนียม รีสอร์ท และโรงแรม  เริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2554  โดย ดร.กรพล สายเชื้อ พร้อมทีมงานคุณภาพ ภายใต้หลักการ “บริหารโครงการก่อสร้างและร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ” ตั้งแต่หาที่ดินทำเลที่มีศักยภาพ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ออกแบบและพัฒนาโครงการ ขออนุญาต ควบคุมงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบ ด้วยเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะรังสรรค์พัฒนาเพื่อส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่าง เปี่ยมประโยชน์และยั่งยืน ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงานหรือพบกับทีมงานที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง