Sitron Power Public Company Limited

Sitron Power Public Company Limited

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Company Detail

สิทรอน เพาเวอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ในฐานะบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม เราให้คำปรึกษาในการพัฒนาโอกาสด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ทีมงานของเราประกอบด้วยทีมผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

สิทรอน เพาเวอร์ เริ่มให้บริการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2560 บนความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง นำไปสู่การจัดการ การก่อสร้าง การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เป้าหมายของเราคือการสร้าง “มาตรฐาน” ให้กับบริการ EPC สำหรับพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตลอดทั้งปี เราเชื่อว่า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ที่ดีขึ้น บวกรวมกับการมีผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือที่สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ประเทศไทยจะกลายเป็นแลนด์มาร์คและประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ทั้งในระดับเชิงพาณิชย์และในครัวเรือน