ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู)

P.Chemitech Co.,Ltd

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู)

Your application will be sent directly to HR department.

Apply for job

Responsibilities :

 • กำกับ ควบคุมและบริหารจัดการงานวิศวกรรมทั้งหมดขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักวิศวกรรม ได้คุณภาพ มาตรฐาน และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 • วางแผน กำกับดูแล และควบคุมการสร้าง การออกแบบ การติดตั้ง  การปรับปรุง  การพัฒนา  และการแก้ไข เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม
 • กำกับ ดูแล วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 • วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิดและการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • สรุปผลเชิงวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในส่วนของงานวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการผลิตและลดการสูญเสีย
 • บริหารจัดการงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
 • กำกับดูแล และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualifications:

 • เพศชาย       อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ในระบบควบคุม PLC , งานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ ได้

Benefits

 • Free shuttle bus
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Overtime pay
 • Performance bonus

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Apply for job
 • Salary:
  ฿30,000.00 - ฿80,000.00
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  ช่างเทคนิค
 • Education:
  ปริญญาตรี, ปริญญาโท
 • Expertise:
  วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Experience:
  > 10
 • Level:
  ระดับผู้จัดการ / อาวุโส

location

Your application will be sent directly to HR department.

Apply for job

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท P.Chemitech Co.,Ltd เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท P.Chemitech Co.,Ltd จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น