QC Inspector

S Atita Engineering

QC Inspector

S Atita Engineering - ภาคกลาง, สมุทรสาคร - 1 ปี ที่ผ่านมา

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

Job Description

1. รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยทำการตรวจสอบคุณภาพ 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า (In Coming Inspection)
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ (In Process Inspection)
2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Goods Inspection)
ตามคู่มือมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงความสามารถในการทำงานของตนและผู้อื่น
3. รับแจ้งปัญหาจากแผนกต่างๆและดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักและเมื่อพบปัญหา หรือ อุปสรรคในการทำงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อสรุปวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการ
4. ติดตามงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองให้สำเร็จ
5. ควบคุมดูแลรักษามาตรฐานงานตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
6. จัดการปัญหาเคลมจากลูกค้ารวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีพบปัญหา และแนะนำการควบคุมคุณภาพให้กับลูกค้า
7. ตรวจสอบบำรุง รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนและหลังใช้งานให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา
8. ให้ความร่วมมือเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท
9. ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้านต่างๆ ในการทำงาน เพื่อผลสำเร็จของงาน ตามเป้าหมายของบริษัท
10. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอันชอบธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย / กฎระเบียบวินัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. เพศ : ชาย / หญิง
2. อายุ : 18 – 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา : ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. คุณสมบัติทั่วไป : มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ มีความสามารถด้านตัวเลข สถิติ และใช้เครื่องมือวัด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. คุณสมบัติพิเศษ : มีความรู้หรือผ่านการอบรบเรื่องงานเชื่อม และ Code & Standard พิจารณาเป็นพิเศษ
6. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ 2 ปี ขั้นไปในสายงาน (Fabrication )
7.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานหนักได้

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Expired.
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  งานด้านคุณภาพ (QA/QC)
 • Education:
  ปริญญาตรี
 • Expertise:
  วิศวกรรมอุตสาหการ
 • Experience:
  1-5
 • Level:
  ระดับเจ้าหน้าที่

location

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท S Atita Engineering เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท S Atita Engineering จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น