รัฐมนตรีพลังงานปรับแผน PDP 2015 ให้ความสำคัญ พลังงานทดแทน มากขึ้น

ความรู้รอบตัว

รัฐมนตรีพลังงานปรับแผน PDP 2015 ให้ความสำคัญ พลังงานทดแทน มากขึ้น - EngineerJob.co

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีพลังงาน ยืนยันปรับแผน พลังงานทดแทน PDP 2015 (Power Development Plan 2015) มีความชัดเจนภายในสิ้นปี 2560 มุ่งให้ความสำคัญกับ พลังงานทดแทน มากขึ้น  โดยคำนึงปัจจัยความมั่นคงพลังงาน  ราคาที่เป็นธรรม ไม่เป็นภาระต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืน

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนาอนาคตธุรกิจพลังงานไทย จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ว่า กระทรวงพลังงานนั้นให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยตอนนี้นี้อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 หรือ PDP 2015 ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนภายในสิ้นปี 2560 นี้

เบื้องต้นกำลังศึกษาความเหมาะสมในการขยายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนทั้งหมด (พลังงานรวมกับความร้อน) จาก 30% เป็น 40% ของปริมาณพลังงานทดแทนทั้งหมดตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุได้หรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณา 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่ ด้านความมั่นคงพลังงาน  ด้านราคาที่เป็นธรรม ไม่เป็นภาระต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้จะพิจารณาปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศใหม่ จากปัจจุบันที่เน้นดูปริมาณสำรองไฟฟ้าโดยรวมทั้งประเทศ ซึ่งขณะนี้มีสูงถึง 30% ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด แต่การปรับแผน PDP ใหม่ครั้งนี้จะพิจารณาปริมาณสำรองเป็นรายภูมิภาคแทน รวมถึงศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าตามภูมิภาคด้วย เพื่อทำให้สำรองไฟฟ้าเกิดความเหมาะสม หากพื้นที่ใดสำรองไฟฟ้ามากก็สามารถแบ่งปันให้ภาคอื่นได้ เป็นต้น

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงานกำลังเดินหน้าเรื่องการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP Hybrid) ซึ่ง 2-3 เดือนนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบไฮบริดจะเข้ามาทดแทนพลังงานหลักได้ดีเพียงใด และจะทำให้ราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลงได้หรือไม่ โดยหากประสบผลสำเร็จกระทรวงพลังงานจะผลักดันพลังงานทดแทนให้ได้มากขึ้นต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุ(แหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ)นั้น หากร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) และเงื่อนไขการประมูล (TOR) ผ่านกฤษฎีกาและเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้ทันในสิ้นเดือนส.ค.2560 นี้ กระทรวงพลังงานก็จะสามารถประกาศ TOR ได้ภายในเดือน ก.ย.- ต.ค. 2560 และจะรู้ผลการประมูลต้นปี 2561 ได้ โดยหากดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้เร็วก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ชัดเจนขึ้นและจะช่วยให้กำลังผลิตก๊าซธรรมชาติของไทยเดินหน้าได้ต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

Required fields are marked *