Refinery Operator คืออะไร?

ความรู้รอบตัว

Refinery Operator คืออะไร? - EngineerJob.co

ตำแหน่ง Refinery Operator จากชื่อก็น่าจะทราบกันดีว่าคืองานโรงกลั่นน้ำมัน เช่น บริษัท Thaioil เป็นต้น ซึ่งก็จะรับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของบริษัท และลูกค้า ซึ่งก็จะต้องดูแลตั้งแต่เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ บริหารคน รวมไปถึงระบบความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบการผลิต

นอกจากนี้ การทำงานก็จะร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น/การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บริษัทส่วนใหญ่จะรับตั้งแต่วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป และปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์

ความสามารถที่จำเป็น (Soft Skills)

นอกจากความสามารถด้าน Technical แล้ว ความสามารถที่เรียกว่า Soft Skills ก็ยังจำเป็นอย่างยิ่ง เช่นความสามารถทางด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ตาต้องดี หูต้องไว และต้องช่างสังเกต เช่น Safty Valve ตัวนี้ปกติต้องเปิด ทำไมเดินผ่านวันนี้มันปิด? หรือหากสัญญาณเตือน (Alarm) อะไรดังก็ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่จำทำให้คุณเป็น Refinery Operator ที่ดีคือ

  1. ใส่ใจในรายละเอียด และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว
  2. ซื่อสัตย์ เช่น หากประสิทธิภาพการผลิตตกลง ก็ต้องรายงานตรงๆ ไม่ใช่แอบบิดเบือนตัวเลข เพราะบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะ หรืออุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็ได้
  3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน เพราะมีโอกาสที่เหตุการณ์ และปัญหาที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งตัว

ประสบการณ์

ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถส่งใบสมัครได้ แต่หากมีประสบการณ์มาบ้างในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

โดยเฉลี่ย ค่าตอบแทนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 23,000 บาท ต่อเดือน หากมีประสบการณ์ก็สามารถต่อรองได้

การสมัครงาน

ผู้สมัคร สามารถสร้างโปรไฟล์ ฟรี ได้ที่ สร้างโปรไฟล์ เพื่อให้บริษัทในธุรกิจโรงกลั่นได้เจอโปรไฟล์ของคุณในระบบของเรา เนื่องจากตำแหน่งนี้ไม่ได้มีการลงประกาศจำนวนมาก ซึ่งหากบริษัทสนใจก็จะทำการติดต่อไปยังผู้สมัครโดยตรง

Leave a Reply

Required fields are marked *