วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)

KSB ENTERPRISES CO.,LTD

วิศวกรประมาณราคา (Cost Engineer)

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

Job Description

 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง
 • คิดปริมาณวัสดุเพื่องานจัดซื้อ
 • ติดตามผลงานการก่อสร้าง ทำ Cost control เพื่อควบคุมต้นทุนทั้งวัสดุ ควบคุมงบประมาณโครงการ และค่าจ้างแรงงาน
 • จัดทำ BOQ และเอกสารเสนอราคา
 • คิดปริมาณงานก่อสร้างต่าง ๆ
 • เปรียบเทียบราคา ฐานราคา และการตรวจสอบสัญญา
 • ประสานงานราคาฝ่ายจัดซื้อเพื่อประมูลงาน เอกสารเกี่ยวกับการประมูลงาน
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมา
 • จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-งานลด เปรียบเทียบราคาวัสดุ เอกสารเสนอราคา
 • จัดทำเอกสารควบคุมงบประมาณ
 • จัดทำรายงานต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจการถอดแบบประมาณราคา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนสูง ไหวพริบดี สามารถปรับตัว และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
 • มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง มีทักษะด้านการบริหารงานก่อสร้าง และสนใจในเรื่องการติดตามราคาตลาด
 • มีไหวพริบปฏิภาณ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคาอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

Benefits

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันกลุ่มของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการพนักงาน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การฝึกอบรมต่างๆ
 • ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ปฏิบัติงานจันทร์ – ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Expired.
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  ตรวจสอบประเมินราคา
 • Education:
  ปริญญาตรี
 • Expertise:
  วิศวกรรมโยธา
 • Experience:
  1-5
 • Level:
  ระดับเจ้าหน้าที่

location

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท KSB ENTERPRISES CO.,LTD เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท KSB ENTERPRISES CO.,LTD จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น