วิศวกรสิ่งแวดล้อม

Papop Co., Ltd.

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

Papop Co., Ltd. - ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร - 7 เดือน ที่ผ่านมา

Your application will be sent directly to HR department.

Apply for job

Job Description

 • ออกแบบและคำนวณราคาต้นทุนโครงการ
 • ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบ
 • สนับสนุนการจัดทำสัญญา (เอกสาร+ข้อมูล)
 • สนับสนุนงานวิจัย (วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียหรือกาก)
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • เพศ : ชาย-หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 – 45ฃ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Bio gas อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบนำ้ดี-น้ำเสีย
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด เป็นครั้งคราวได้
 • สมามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ในระดับดี

Benefits

 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  1. กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
  2. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 1,000 บาท ปีละ 30 ครั้ง
  3. กรณีอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือค่านมบุตร แรกเกิด – 3 ขวบ
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • ฝึกอบรม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 • กิจกรรมสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ตามลักษณะและตำแหน่งงาน)
 • เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจ
  1. กรณีพนักงาน เสียชีวิต
  2. กรณีบิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร เสียชีวิต

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Apply for job
 • Salary:
  ฿30,000.00 - ฿45,000.00
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  การออกแบบ
 • Education:
  ปริญญาโท
 • Expertise:
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • Experience:
  1-5
 • Level:
  ระดับเจ้าหน้าที่

location

Your application will be sent directly to HR department.

Apply for job

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท Papop Co., Ltd. เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท Papop Co., Ltd. จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น