Office Engineer ประจำจ.นครสวรรค์/จ.ร้อยเอ็ด

KSB ENTERPRISES CO.,LTD

Office Engineer ประจำจ.นครสวรรค์/จ.ร้อยเอ็ด

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

Job Description

 • วางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ
 • รับผิดชอบในการประสานงานและตรวจสอบเอกสาร
 • บริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆในการดำเนินงานของโครงการ
 • ประชุม ติดตาม ควบคุมแผนงาน แก้ไขปัญหา นำเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน
 • ควบคุมตรวจสอบงาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
 • บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และบันทึกประชุม
 • ตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและสรุปราคางานโครงการหรืองานเพิ่ม-ลด
 • จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และขออนุมัติวัสดุในการก่อสร้าง
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
 • จัดทำรายการนำเสนอความคืบหน้าของการบริหารโครงการต่างๆ ให้กับผู้บริหารตามกำหนดเวลาของงานในโครงการ

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Program BIM, Program Revit และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถขับรถยนต์/จักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถทนรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความสนใจ ละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์, และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการดูแลหน้างานตาม Site งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
 • หากผู้สมัครสะดวกลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ Site ไหน กรุณาระบุจังหวัดมาให้ด้วย

Benefits

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Expired.

location

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท KSB ENTERPRISES CO.,LTD เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท KSB ENTERPRISES CO.,LTD จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น