Production Engineer

Cosmo Group PCL

Production Engineer

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

Job Description

 • ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต
 • ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต และหาวิธีลดจำนวนของเสียให้น้อยลง
 • จัดทำเวลามาตรฐานในการทำงานในแต่ขั้นตอนแต่ละแผนก
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงาน

Qualification

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ, การผลิต, วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน การวางแผน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม
 3. ภาษาอังกฤษดี (อ่าน เขียน พูด) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ทำงาน จันทร์- เสาร์

Benefits

 • 18,000-25,000 บาท/เดือน

สนใจงานนี้? ส่งใบสมัครได้ทันที หรือสร้างโปรไฟล์บน EngineerJob เพื่อใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

Expired.
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  งานประจำ
 • Category:
  กระบวนการ / การผลิต
 • Education:
  ปริญญาตรี
 • Expertise:
  วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • Experience:
  1-5
 • Level:
  ระดับเจ้าหน้าที่

location

Your application will be sent directly to HR department.

Expired.

เว็บไซต์ EngineerJob เรารวบรวม งานวิศวกร ตำแหน่งงานจากบริษัท Cosmo Group PCL เพื่อให้ วิศวกร ได้ หางาน และส่งใบสมัครงานออนไลน์อย่างง่ายดาย เรามีข้อมูลรีวิวการทำงานบริษัท Cosmo Group PCL จากวิศวกรท่านอื่นๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ตัดสินใจในการสมัครงาน หรือหางานตามสถานที่ เช่น งานวิศวกร ใน กรุงเทพ ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น